Definice

Je to větný člen vyžadovaný přísudkem, slovesem. Je to slovo, s nímž sloveso tvoří valenci.

Příklady použití

Řehoř daroval mamince řeřichu.

Sloveso darovat má 3 valence, tedy vyžaduje 3 aktanty: kdo daroval – Řehoř, co daroval – řeřichu, komu – mamince.

Dělení slova

ak!tant

Může vyskytovat také v těchto tvarech

participant

Může být také omylem zapsáno jako

aktand

Příbuzná slova

valenční rámec, konatel, nositel, patience, kauzátor, recipient, beneficient