Definice

Charakteristický způsob psaní úředních a právních dokumentů. Vyznačuje se hlavně administrativními termíny, objektivností (trpný rod), složitou syntaxí a obtížnou srozumitelností pro laiky.

Příklady použití

korporátní smlouva, obchodní podmínky pojišťovny, rozsudek

Dělení slova

ad!mi!ni!s!tra!ti!v!ní styl

Může vyskytovat také v těchto tvarech

prakticky odborný styl