Definice

Básnická (řečnická) figura založená na opakování slova (sousloví) ve verši.

Příklady použití

Celej rok jsem se šprtala
no šprtala
a celkem slušně jsem dopadla
no dopadla
a pak mi máma napsala
Jsi SKVĚLÁ jsi SKVĚLÁ jsi SKVĚLÁ!!!

Původ slova

řecky připojení

Dělení slova

e!pi!ze!u!xis