Definice

Způsob tvorby komunikátů určených hlavně pro pro studenty VŠ a vědce. Využívá nejčastěji popisný, výkladový, úvahový, popř. návodový a argumentační slohový postup. Cílem odborného projevu je poučit, popř. podat přesný návod (postup), Snaží se o objektivitu, popř. o odstup autora. Jazyk je slohově a citově neutrální, vždy spisovný. Používají se odborné termíny a složitější syntax.

Příklady použití

Z této definice vyplývá, že důraz je kladen na samotného jedince jako iniciátora změn. Pokud je tento aspekt vyzdvihnout, hovoříme o autoregulaci žákova učení. Většinou je však meta učení zprostředkováno někým jiným.

Dělení slova

vě!de!cký styl

Může být také omylem zapsáno jako

teoreticky odborný styl