Definice

Nejnižší nadvětná kontextová jednotka a prvek horizontálního členění textu. Odstavec je graficky odlišen, začíná na novém řádku. Text v odstavci má společné téma.

Příklady použití

Odstavec v knize, odstavec v dopisu, odstavec právních dokumentů – paragraf

Dělení slova

od!sta!vec

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Odstavec, odstaveček

Příbuzná slova

paragraf