Definice

Jungmannův pojem, dnes srovnatelný s pojmem styl běžné komunikace.

Příklady použití

„Sloh prostřední jest skutek všech duševných mohutností stejně vzdělaných a cvičených, umu, soudnosti, fantasie, citu a opět ve všechny tyto mohutnosti působí, a jest jako všeho spisování palma. Všechny jakosti slohu: světlost, líbeznost a mocnost, jsou tu v rovnováze, mluva k poučování, k zabývání a pohybování mysli stejně spůsobna.“

(J. Jungmann, Slovesnost)

Dělení slova

stře!d!ní styl