Definice

Specifický charakter uměleckých děl nebo lidského chování.

Příklady použití

vysoký – nízký, učební, renesanční…

Původ slova

lat. stilus – rydlo, sloh