Definice

Atoritativní způsob tvorby projevů, Komunikativním cílem je, aby adresát něco udělal (a na jeho názor se neptáme). Nezdůvodňujeme.

Příklady použití

Žádost musí být podána v 8 vyhotoveních s notářsky ověřeným podpisem žadatele v kanceláři úřadu do dvou dnů od doručení výzvy.

Dělení slova

di!re!k!ti!v!ní