Definice

Podmínky (okolnosti), za nichž vzniká text či proslov. Rozlišujeme:

  • subjektivní, dané osobností autora – osobnost autora, jeho pohlaví, vzdělání, vztah k adresátovi, znalost tématu, schopnost myšlení, stupeň ovládání zvoleného dorozumívacího kódu , zaměstnání a zařazení v sociální skupině, momentální psychický a fyzický stav, stupeň zaujetí (míra osobního nasazení) atd.
  • objektivní, na autorovi nezávislé – funkce a záměr komunikátu, situace a prostředí komunikace, adresát a jeho vlastnosti, míra připravenosti komunikace, mluvenost/psanost, téma komunikátu, komunikační kód

Příklady použití

Text pro web prodávající mobily je velmi ovlivněn objektivními podmínkami (cílová skupina potřebuje krátké texty, ne moc složité, ne moc manipulativní, vyzývající a nějakému činu apod.).

Subjektivní činitel bude hlavně věk spolu s životní zkušeností a sociální ukotveností autora – jiný text by napsal 14letý, 18letý, 26letý a 80letý autor.

Dělení slova

slo!ho!tvo!r!ní či!ni!te!lé