Definice

Styl psaní učebních textů pro ZŠ a SŠ. Je součástí odborného stylu, je uzpůsoben čtenáři.

Příklady použití

učebnice ZŠ, SŠ

Dělení slova

u!če!b!ní styl