Definice

Způsob tvorby beletrie používaný skupinou autorů.

Příklady použití

(ruská) naturální škola