Definice

Zjemnění výrazu z důvodu potřeby autora vyjádřit citové či slohové zabarvení.

Příklady použití

Zloděj navždy odebral z regálu čokoládu.

Dělení slova

eu!fe!mis!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

eufemismus, zjemnění

Může být také omylem zapsáno jako

eufemysmus