Definice

Sloveso, jež je součástí jmenného přísudku se sponou.

Příklady použití

Eva je tlustá.
Thuria se nestane učitelkou.

Dělení slova

spo!na

Může vyskytovat také v těchto tvarech

kopula