Definice

Schopnost slova na sebe vázat další slova.

Příklady použití

Ota dal Pepovi trávu – sloveso dát má 3 valence (kdo dal, komu a co). Tyto valence jsou obligatorní, lze doplnit i „nepovinné“ valence.

Prší. Pršet – je bezvalenční sloveso.

Dělení slova

va!le!n!ce