Definice

  1. hláskoslovná změna na rozhraní praslovanského období a počátku vývoje češtiny: Dvě samohlásky, mezi nimiž bývalo –j-, splynuly v jednu dlouhou samohlásku. V ruštině k tomu nedošlo (novaja, novoje, děláješ).
  2. zkracování spojení zejména podmětu a pomocného slovesa.

Příklady použití

ad 1) uměješ -> umieš -> umíš; stojať -> stát, znamenije -> znamení
ad 2) v angličtině they had seen -> they’d seen, v češtině šel jsi → šels hrál jsi si → hrál sis. )V angličtině se „stahují“ i jiné výrazy, např. cannot -> can’t)

Dělení slova

kon!tra!k!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

stahování

Může být také omylem zapsáno jako

kondtrakce

Internetová cvičebnice pravopisu