Definice

Větný celek složený z více vět.

Příklady použití

Petr přišel ze školy a snědl oběd.
Zeptal se, odkud ho včera přivezli.

Dělení slova

sou!vě!tí