Definice

Výraz, který je vložen do věty.

Příklady použití

To je, jak se říká, prasárna.

Dělení slova

vsu!v!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

parenteze