Definice

Součást národního jazyka, zahrnuje pojmenování používaná nejčastěji v neoficiální a polooficiální komunikaci osob ze stejného profesního či zájmového prostředí

Příklady použití

acoš, sardel

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slang, žargon

Může být také omylem zapsáno jako

socyolekt, socijolekt

Příbuzná slova

Internetová cvičebnice pravopisu