Definice

Základní jednotka slovní zásoby, tj. slovo (ev. slovní spojení) ve všech tvarech.

Příklady použití

ženy; odcházíme; byl podváděn; šaty dělají člověka

Dělení slova

le!xém

Může být také omylem zapsáno jako

leksém, lekzém