Definice

Jazykový jev nebo slovo přejaté z ruštiny do jiného jazyka.

Příklady použití

svoloč

Dělení slova

ru!si!z!mus

Internetová cvičebnice pravopisu