Definice

Součást národního jazyka, zahrnuje pojmenování používaná nejčastěji v neoficiální a polooficiální komunikaci osob ze stejného profesního či zájmového prostředí.

Příklady použití

poklopec, heftovat

Může vyskytovat také v těchto tvarech

sociolekt, žargon

Může být také omylem zapsáno jako

sleng, slenk

Příbuzná slova

slangismus

Internetová cvičebnice pravopisu