Definice

Nejmenší významový distinktivní rys, odlišující od sebe lexémy. Základní typy sému: 1) identifikační (generický), 2) diferenciační (specifikační).

Příklady použití

Lexém židle je odlišen od lexémů křeslo, lavice apod. diferenčními sémy „k sezení“, „na nohách“, „s opěradlem“, „pro jednu osobu“. Generický sém je společný pro skupinu lexémů, v tomto případě „sedací nábytek“.