Definice

Jazykovědná disciplína a umělecký obor zabývající se produkcí veřejného mluveného projevu.

Dělení slova

ré!to!ri!ka

Může být také omylem zapsáno jako

rétoryka

Příbuzná slova

řečnictví