Definice

Podobná slova.

Příklady použití

slíva – sleva
Mácha – máchá

Dělení slova

pa!ro!ny!ma