Definice

Rýmové scháma, podle nějž se rýmuje každá dvojice rýmů (rýmové schéma: aabbcc).

Příklady použití

Leze leze po železe,
nedá pokoj, než tam vleze.
Leze leze do bezu,
já tam také polezu.
Leze leze do zelÍ,
jejda, to je kyselÝ

Dělení slova

sdru!že!ný rým