Definice

Ojedinělý, zřídka se vyskytující rým.

Dělení slova

spo!ra!di!c!ký rým