Definice

Poslední doba ve verši je přízvučná.

Příklady použití

Tři kluci naha / běhali po trati / nadaleko souvrati.

Dělení slova

muž!ský rým