Definice

Způsob tvorby projevu inspirovaný uměleckou literaturou.

Dělení slova

li!te!rá!r!ní styl