Definice

Umělecký směr převážně 19. století. Mezi jeho znaky patří výjimečný hrdina, společenský vyděděnec, který od společnosti utíká do přírody, která je k němu bezcitná. Častá je tragicky končící láska. Náměty z exotických krajin a z dávných bitev.

Příklady použití

V. Hugo, G. Byron, A. S. Puškin, G. H. Mácha

Kdys v Albioně mládec žil, ten k ctnosti
a k dobrým cestám nezahoroval,
dny nectně mrhal pustou veselostí,
sluch noci v spánku rykem burcoval:
ó, byl to hýřil, studu vzdoroval,
jen rozpustilství hříšně šlo mu k duhu:
ne mnohou v světě věc si liboval
krom kupných žen a rozkošníků kruhu
i nízkých pijanů i vyšších dobrodruhů.

(G. D. Byron: Childe Haroldova pouť)

Dělení slova

ro!ma!n!ti!s!mus