Definice

Oslavná lyrická báseň (píseň). Ve starověku měla pevnou strukturu (strofa, antistrofa a epoda). V hudbě se objevila v 16. století.

Příklady použití

Ódy na totalitní vládce

Óda na radost (pův. Óda na svobodu, dříve hymna EU)

Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.

Kouzlo tvé teď opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,
komu věrnou ženu dalo,
vmísit pojď se v jásot náš!

(http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/hymny/oda-na-radost-evropska-hymna-129705)

Původ slova

řecky ódé = zpěv

Dělení slova

ó!da

Může vyskytovat také v těchto tvarech

chvalozpěv