Definice

Způsob využití jazykových prostřdeků ve veřejných mluvených projevech. V mluveném řečnickém projevu může být patrná jeho předchoí písemná podoba. Funkce tohoto projevu může být persvaivní (přesvědčit, ovlinit, získat), informativní či rituální. Autor může využít řečnické figury.

Příklady použití

Projevy na společenských událostech, novoroční projevy prezidentů

Vážení občané,

máme za sebou rok, který byl složitý pro mnohé z nás – i pro celý svět. Je možné, že nás čekají měsíce ještě těžší. Stojíme na křižovatce a je jen na nás, kam se vydáme. Zda zůstaneme na Západě, v Evropě, v demokracii.
Když se podíváme do naší země, na podzim se chystají parlamentní volby, v nichž může zvítězit strana velkopodnikatele, který vlastní média. Jako prezident udělám vše pro to, aby Česká republika i přesto zůstala zemí svobodnou, demokratickou a hlavně pluralitní. Svou vlastní volební kampaň povedu tak, aby nijak nenarušovala mou práci, kterou dělám pro vás, pro občany.
Také celý svět čekají další zkoušky. Evropskou unii, u níž si přejeme, aby zůstala spojená a silná, protože je pro malou zemi ve středu Evropy zásadní, aby měla silné spojence, kteří za ní budou stát v dobrém i ve zlém. Stejně tak si musíme přát – a udělat vše pro to – aby nadále trvaly naše dobré a pevné vztahy se Spojenými státy, ač právě tam nastoupí prezident, s nímž možná nemáme úplně společný pohled na svět.

Není to však jen tento problém. Stále budeme ohrožováni teroristy, kterým však nesmíme dovolit, aby zničili náš způsob života. Strach je tím nejhorším rádcem. My musíme být odvážní a čelit výzvám tak, jak vyžadují. Přesto si musíme zachovat své lidství a soucit, protože i to je nedílná součást naší civilizace.
Novoroční projev prezidenta republiky, kterého nemáme

Vážení občané, milí přátelé. Bojujme společně po celý rok o to, aby nám zůstalo to nejcennější, naše svoboda. Já se budu v této složité době snažit, abych byl vaším dobrým prezidentem.

(http://forum24.cz/johana-hovorkova-novorocni-projev-prezidenta-republiky/)

Dělení slova

ře!č!ni!c!ký styl