Definice

Přívlastek, který můžeme ve větě vynechat, aniž by se změnil její smysl. Oddělujeme jej čárkou.

Příklady použití

Drábová, odbornice na jadernou bezpečnost, se stala zastupitelkou.

Dělení slova

pří!sta!vek

Může vyskytovat také v těchto tvarech

apozice