Definice

Souřadící skladební vztah mezi členy skladební skupiny nebo mezi souřadně spojenými větami.

Příklady použití

Když děda ulehl a babička usedla, začalo pršet.
táta s mámou

Dělení slova

při!řa!zo!vá!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

koordinace

Internetová cvičebnice pravopisu