Definice

Příčestí je neurčitý slovesný tvar, který se stává součástí složených slovesných tvarů, fungují jako slovesná přídavná jména, přechodníky apod. V češtině je příčestí činné /-l-ovéú a trpné (-n-ové). Příčestí existují i v jiných jazycích.

Příklady použití

kopali, kopán

Původ slova

lat. participare = mít účast; český pojem je přejímka z ruštiny (pričástije) z 19. století (ovšem v ruštině má jiný význam).

Dělení slova

pří!čes!tí

Může vyskytovat také v těchto tvarech

participium

Může být také omylem zapsáno jako

příčeští