Definice

Jazykovědná disciplína studující frazémy a idiomy.

Dělení slova

fra!ze!o!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

frasém