Definice

Způsob výslovnosti pomocí zaokrouhlených rtů.

Příklady použití

Čeština používá zaokrouhlené o, ó, u, ú., v některých nářečích se zaokrouhluje l.

Původ slova

lat. labium = ret

Dělení slova

la!bi!a!li!za!ce

Může být také omylem zapsáno jako

labialyzace, labyalizace, labializatze, labijalizace