Definice

Jazykový jev nebo slovo přejaté z polštiny do jiného jazyka.

Dělení slova

po!lo!ni!s!mus

Internetová cvičebnice pravopisu