Definice

Posměšné napodobení obsahu, tématu či motivu formou narážky (aluze) či ironie. Takové „shození“ díla je v ČR zakázáno autorským zákonem.

Příklady použití

Prózou Lakuna autor zahájil volný cyklus tzv. divadelních novel (Rádlův synovec, Faust letí do nového světa, Biblické humoresky), svérázných postmoderních variací klasického dramatu (Hamlet, Corneille/Cid, Faust, středověké divadlo inscenující starozákonní příběhy), v nichž je prostřednictvím persifláže, satiry a ironie vzájemně konfrontována znaková skutečnost příslušných divadelních her s faktickou skutečností aktuálního světa.

(http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1380)

Původ slova

franc. siffler = písknout

Dělení slova

per!si!f!láž

Může vyskytovat také v těchto tvarech

persifláž, parsifláž