Definice

Výraz z profesionální mluvy či slangu.

Příklady použití

vývtka
rašple

Dělení slova

pro!fe!si!o!na!li!z!mus