Definice

Možnost rytmické organizace verše – má 5 stop. Často ho používal např. Shakespeare.

Příklady použití

Omar s Alicí       velmi nelibě pějí
/_        /      _ _ /    _    / _ _    / _
Omar s Alicí       včera velice pili
/_           /    _ _ /     _ / _ _     / _

Dělení slova

pe!n!ta!me!tr