Definice

Jedná se o slovo s negativním (hanlivým) významem. Pro taková slova se používá i označení dysfemismus.

Příklady použití

pitomec
blbec
mrňous

Původ slova

z latiny (horší – peior)

Dělení slova

pe!jo!ra!ti!vum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

pejorativní

Může být také omylem zapsáno jako

peiorativum
peioratyvum
pejoratyvum

Příbuzná slova

nadávka