Definice

Jedná se o příležitostné nové slovo (sousloví). Je použit v konkrétní komunikační situaci a nepředpokládá se jeho rozšíření v jazyce. Dojde-li k rozšíření, stane se okazionalismus neologismem.

Příklady použití

omlékovat (namočit sušenky Oreo v mléce)
tarifiáda (mobilního operátora)

Dělení slova

o!ka!zi!o!!na!li!s!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

příležitostné slovo