Definice

Literární žánr imitující a karikující jiné literární dílo, a to zvýrazněním jeho typických rysů. Nese prvky komička, nadsázky, satiry. Parodie je velmi úzce spojena s parodovaným dílem, není-li čtenáři znám původní text, parodující text ztrácí na účinnosti. Může označovat i komické napodobování chování známé osobnosti.

Příklady použití

Dobrý voják Švejk – Drobný voják Švejk

Původ slova

Z řeckého paródia = přezpívání

Dělení slova

pa!ro!di!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Parodie, parodií, parodiemi, parodický, parodicky, parodičnost

Může být také omylem zapsáno jako

Parodyje, parodije, parodye

Příbuzná slova

Komika
satira