Definice

Genologie je jednou z disciplín literární vědy, která se věnuje literárním druhům a žánrům. Vymezuje charakteristiky jednotlivých druhů a žánrů a poté je dále zkoumá.

Příklady použití

literární druhy – lyrika, epika, drama
literární žánry – např. Román, novela, bajka, pohádka

Původ slova

z řečtiny – od slova genos = rod

Dělení slova

ge!no!lo!gi!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

genologický
žánrosloví

Může být také omylem zapsáno jako

genologije
genologye

Příbuzná slova

literární věda
literární druhy
literární žánry