Definice

Definice Onomatopoie je zvukomalba, tj. hlásková podoba slova evokuje odpovídající zvuk.

Příklady použití

Jezero hladké v křovích stinných

zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

(K. H. Mácha: Máj)

Vysvětlení: láska o zaobluje, navozuje představu hladkých břehů jezera a jeho oblého tvaru

Původ slova

onomatopoiá = řecky tvoření slov

Dělení slova

o!no!ma!to!po!i!a

Může vyskytovat také v těchto tvarech

zvukomalba

Příbuzná slova

kakofonie
eufonie