Definice

U některých životných podstatných jmen mučského rodujsou patrné zbytky historické kategorie osobovosti rozlišující, zda jde o lidi nebo ne.

Příklady použití

pánové X páni! = zvolání, nikoli oslovení konkrétních lidí

Dělení slova

per!so!ná!l!nost

Může vyskytovat také v těchto tvarech

osobovost

Internetová cvičebnice pravopisu