Definice

pPovinnost, závaznost, závaznost (v jazyce daná jazykovou normou a kodifikací)

Příklady použití

po slovese zkazit je obligatorní předmět ve 4. pádě

Dělení slova

ob!li!ga!tor!nost

Může být také omylem zapsáno jako

oblygatornost

Internetová cvičebnice pravopisu