Definice

Vědní obor zkoumající zpracování slovní zásoby ve slovnících.

Příklady použití

řecky lexikon – slovník a graphein – psát

Dělení slova

le!xi!ko!gra!fi!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slovníkářství

Může být také omylem zapsáno jako

leksiografie, lexikografye