Definice

Nauka o vlastních jménech (význam, tvoření).

Dělení slova

o!no!ma!s!ti!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

onomatologie

Může být také omylem zapsáno jako

onomastyka, onamastika

Příbuzná slova

antroponomastika, toponomastika