Definice

Jedná se o proces převedení slova na jeho základní tvar (lemma).

Dělení slova

le!ma!ti!za!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

lematizace

Může být také omylem zapsáno jako

lématizace
lémmatizace

Příbuzná slova

lingvistika
lexikologie